۱۲ ورزش برای تقویت جلو ران در خانه و باشگاه

ورزش برای تقویت عضلات جلو ران - فیتگردی

اجرای تمرینات ورزشی برای تقویت عضلات جلو ران برای همه افراد چه مبتدی و چه حرفه ای بسیار مهم و ضروری است. زیرا عضلات جلو ران نقش مهمی در راه رفتن و دویدن و اجرای حرکات پایین تنه دارند.

تقویت عضلات چهار سر ران به کاهش گرفتگی ها و سفتی زانوها و افزایش قدرت آنها کمک میکند.

در مقاله امروز فیتگردی حرکات ورزشی جلو ران را هم با تمرینات وزن بدن که نیاز به هیچ گونه وسیله ورزشی ندارد و در خانه نیز قابل اجرا است و هم با دستگاه های ورزشی نشان می دهیم.

قبل از اجرای تمرینات زیر بدن خود را به مدت ۵ الی ۱۰ دقیقه و به کمک حرکات ورزشی پایین تنه گرم کنید. از تند راه رفتن و دویدن هم می توانید برای گرم کردن بدن استفاده کنید.

اگر برای اجرای ورزش های جلوی ران مبتدی هستید از ۲ ست ۱۰ الی ۱۲ تایی استفاده کنید. در غیر این صورت با افزودن وزنه و افزایش تعداد ست ها، به چالش حرکات بیفزایید.

عضله جلو ران یا چهار سر ران کجاست؟

ورزش برای تقویت عضلات جلو ران - فیتگردی
ورزش برای تقویت جلو ران - فیتگردی

عضلات چهار سر ران که در قسمت جلوی ران ها قرار دارند (quadriceps یا به اختصار quads نامیده میشود)، از ۴ ماهیچه تشکیل میشوند. ورزش هایی که باعث تقویت عضلات جلو ران می شوند منجر به چرخش، کشش و حرکت بهتر لگن و زانوها میشود.

 Rectus fermorsis به نام ماهیچه راست رانی شناخته میشود و عضله اصلی جهت خم کردن و چرخش عضلات لگن میباشد. این عضله از استخوانهای لگن شروع شده و تا نزدیک زانو کشیده میشود.

 Vastus lateralis ماهیچه پهن جانبی و بزرگترین عضله جلو ران را تشکیل میدهد. این عضله در قسمت بیرونی ران قرار دارد.

 Vastus medialis ماهیچه پهن میانی است و در قسمت جلوی ران قرار دارد. این عضله مسئول کشش زانو و تعادل کشکک زانو است.

 Vastus intermedius ماهیچه پهن داخلی است و در قسمت جلوی ران بین ماهیچه های پهن جانبی و میانی قرار میگیرد. این عضله نیز مسئول کشش زانوها است.

فواید تقویت جلو ران

موارد زیر از جمله فواید تقویت عضلات جلو ران میباشد.

 • افزایش تعادل و پایداری کشکک زانوها
 • حفاظت از مفاصل زانو در برابر آسیب ها
 • افزایش قدرت پرش
 • افزایش قوای کل بدن
 • کاهش خطر ابتلا به آرتروز زانو
 • آسانتر کردن حرکاتی چون راه رفتن، دویدن، چرخش، کشش و خم شدن.

۱- بالا بردن تک پا

ورزش برای تقویت عضلات جلو ران

ماهیچه های هدف: عضله راست ران، عضله خم کننده لگن، عضلات شکم

بالا بردن پا به تقویت عضلات راست ران (rectus femoris) کمک میکند. عضله ای از ران پا که از عضلات لگن شروع میشود.  

 • زانوی پای خود را قفل نکنید.
 • پای ثابت خود را خم کنید تا بتوانید پای دیگر را بهتر حرکت دهید.

۲- اسکات با وزن بدن

ورزش برای تقویت عضلات جلو ران - فیتگردی

ماهیچه های هدف: عضلات چهار سر ران، پشت ران، عضلات پایین کمر، عضلات شکم

 

 • زانوها را به داخل خم نکنید.
 • تا جایی بدن خود را پایین ببرید که پشت تان قوز نشود.
 • برای بالا آمدن، وزن خود را روی پاشنه پاها بیندازید.

۳- لانج جانبی

ورزش برای تقویت عضلات جلو ران - فیتگردی

ماهیچه های هدف: عضلات چهار سر ران، داخل ران، عضلات پشت ران، عضلات باسن

 

لانج جانبی هم میتواند قبل از شروع تمرینات ورزشی، بدن را گرم کند و هم ورزشی مفید برای تقویت عضلات جلو ران، داخل ران و عضلات لگن است.

 • فاصله بین پاها را طوری تنظیم کنید تا بتواند بیشتر عضلات جلوی پا را درگیر کند.
 • هنگام خم کردن پاها، زانوها را فراتر از نوک انگشتان پا قرار ندهید.

۴- اسکات پیستول برای تقویت جلو ران

ورزش برای تقویت عضلات جلو ران - فیتگردی

ماهیچه های هدف: عضلات چهار سر ران، داخل ران، عضلات باسن

 

نام دیگر این تمرین اسکات تک پا است. پیستول اسکوات حرکتی چالشی است که برای اجرای آن به تعادل و قدرت بدنی بالا نیاز دارید. اگر انجام اسکات عمیق برایتان دشوار است از یک صندلی پشت خود استفاده کنید.

برای اجرای بهتر این حرکت باید ابتدا در حرکت اسکات با وزن بدن حرفه ای شده باشید.

 • اگر دچار درد زانو هستید این حرکت را اجرا نکنید.
 • اگر بدن تان دچار آسیب میشود بیش از حد پایین نروید.

۵- اسکات بلغاری

ورزش برای تقویت عضلات جلو ران - فیتگردی

ماهیچه های هدف: عضلات جلو ران، شکم، عضلات پشت ران، عضلات باسن

 

اسکات بلغاری در مقایسه با اسکات معمولی، فشار بیشتری بر ماهیچه های زانو و لگن وارد می کند. در نتیجه تاثیر بیشتری بر تقویت عضلات جلو ران خواهد داشت.

۶- تقویت عضلات جلو ران به کمک دیوار

ورزش برای تقویت عضلات جلو ران - فیتگردی

ماهیچه های هدف: عضلات جلو ران، عضلات پشت ران، عضلات باسن

 

تمرین جلو ران با تکیه بر دیوار به طور همزمان باعث تقویت چند گروه از عضلات میشود.

 • پاها را به اندازه عرض شانه ها فاصله دهید و از سر تا عضلات باسن را به دیوار تکیه دهید.
 • پاها را تا زاویه ۴۵ درجه خم کنید. ۵ ثانیه در این حالت مکث کنید.

۷- کشش چهار سر ران ایستاده

ورزش برای تقویت عضلات جلو ران - فیتگردی

ماهیچه های هدف: عضلات چهار سر ران، عضلات ساق پا

 

هدف عمده اجرای این حرکت تقویت عضلات جلو ران است. این تمرین باعث افزایش انعطاف پذیری عضلات خم کننده لگن و ماهیچه های جلو ران میشود.

 • هنگام نزدیک کردن پاشنه پا به پشت ران، به اندازه ۱۰ ثانیه آن را نگه دارید.

۸- لانج معکوس برای تقویت جلو ران

ورزش برای تقویت عضلات جلو ران - فیتگردی

ماهیچه های هدف: عضلات چهار سر ران، عضلات شکم، لگن

 

لانج معکوس از انواع  لانج های معمولی است. اما در مقایسه با لانج معمولی به تعادل کمتری نیاز دارد. اگر اجرای لانج معکوس برایتان دشوار است نیازی به تماس زانوها با زمین نیست. بلکه کافیست تا بدن خود را کمی به پایین برانید.

 • فاصله پای عقبی خود را طوری تنظیم کنید تا هنگام لانج تعادل داشته باشید.

۹- تقویت جلو ران با دستگاه اسمیت

ورزش برای تقویت جلو ران - فیتگردی

در حالت کلی اسکات زدن یکی از بهترین ورزش ها برای تقویت عضلات جلو پا است. دستگاه اسمیت اسکات از امنیت بالاتری نسبت به رک اسکات برخوردار است. در نتیجه میتوانید وزنه های بیشتری را روی آن تنظیم کنید و ماهیچه های جلوی پا و یا ساق پا را هدف قرار دهید.

۱۰- هاک اسکوات (هاگ اسکات)

در حالت کلی اسکات زدن یکی از بهترین ورزش ها برای تقویت عضلات جلو پا است. دستگاه اسمیت اسکات از امنیت بالاتری نسبت به رک اسکات برخوردار است. در نتیجه میتوانید وزنه های بیشتری را روی آن تنظیم کنید و ماهیچه های جلوی پا و یا ساق پا را هدف قرار دهید.

در دستگاه هاگ اسکات هم میتوانید پاها را به هم نزدیک کنید و هم بیش از عرض شانه ها قرار دهید. تفاوت هاگ اسکوات با اسکوات اسمیت و یا اسکوات معمولی در تکیه دادن شانه ها و عضلات پشت است. در این حالت عضلات پایین تنه بیشتر کار میکنند بدون آنکه فشار زیادی به بالاتنه و عضلات شکم وارد شود.

۱۱- جلو پا دستگاه

ورزش برای تقویت جلو ران - فیتگردی

بهترین ورزش برای تقویت عضلات چهار سر ران، استفاده از دستگاه جلو ران است. هیچ دستگاه دیگری نمی تواند به خوبی آن عضلات جلو ران را تمرین دهد.

۱۲- پرس پا دستگاه

ورزش برای تقویت جلو ران - فیتگردی

از فواید دستگاه پرس پا میتوان به افزایش قدرت عضلات ساق پا، عضلات جلو ران،  تقویت پشت ران  و عضلات شکم اشاره کرد. در این دستگاه قدرت حرکت وزنه ها به بالا و پایین از طریق نیروی عضلات جلو ران تامین میشود. این تمرین حرکتی بسیار مفید برای کشش عضلات جلو ران و پشت ران نیز میباشد.

سخن آخر

تقویت کردن عضلات جلو ران به بهبود عملکرد زانوها کمک کرده، خطر آسیب رساندن به زانوها را کاهش می دهد. بسیاری از تمرینات جلو ران را میتوان در خانه و بدون نیاز به وسایل ورزشی انجام داد. تمرینات را با تکرارهای پایین شروع کنید و به مرور زمان تعداد ست و تکرارها را افزایش دهید.

حتما قبل از انجام این تمرینات بدن خود را گرم کنید بخصوص اگر از دستگاه های جلو ران استفاده می کنید. چنانچه دچار آسیب دیدگی در ناحیه زانوها هستید اطمینان حاصل کنید که این حرکت ها باعث ایجاد درد و فشار در این نواحی نمیشود.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اسکرول به بالا