در چه صورت طناب زدن باعث افتادگی سینه خانمها میشود؟ سینه خانمها از بافت های چربی و رباط های نگهدارنده پستان تشکیل شده است. سینه خانمها شامل عضله نیست بنابراین …

در چه صورت طناب زدن باعث افتادگی سینه خانمها میشود؟ ادامه مطلب