اصلاح گودی کمر با ورزش در خانه گودی کمر که با نام های کاوپُشتی و لامبِر لوردوسیس (Lumbar Lordosis) نیز شناخته میشود، به انحنای بیش از حد قسمت پایینی کمر …

اصلاح گودی کمر با ورزش در خانه ادامه مطلب