تری ست چیست و چرا باید در بدنسازی تری ست انجام دهیم؟ تری ست ها یک مرحله بالاتر از سوپر ست ها هستند. آنها ترکیبی از انجام ۳ حرکت پشت …

تری ست چیست و چرا باید در بدنسازی تری ست انجام دهیم؟ بدنسازی بانوان ادامه مطلب