بالا بردن شانه ها با ورزش؛ ۱۴ حرکت ورزشی ساده برای بانوان عمده ترین علت داشتن شانه های افتاده و شیب دار در بانوان، ژنتیک است. شانه های افتاده می …

بالا بردن شانه ها با ورزش؛ ۱۴ حرکت ورزشی ساده برای بانوان ادامه مطلب