۱۱ حرکت سرشانه با دمبل در خانه مخصوص بدنسازی بانوان داشتن بازو و سرشانه های خوش فرم، یکی از دلایل مهم زیبا دیده شدن بدن در لباس است. سرشانه ها …

۱۱ حرکت سرشانه با دمبل در خانه مخصوص بدنسازی بانوان ادامه مطلب