طناب زدن برای افزایش قد افراد بالای ۱۸ سال؛ حقیقت یا توهم؟ اگرچه مهمترین فاکتور در میزان قد بلندی افراد ژنتیک است، عوامل دیگری نیز با درجه اهمیت کمتر و …

طناب زدن برای افزایش قد افراد بالای ۱۸ سال؛ حقیقت یا توهم؟ ادامه مطلب