ارتباط بین کاهش وزن و ریزش مو علاوه بر کاهش وزن و گرفتن انواع رژیم های غذایی، تغییرات هورمونی، استرس، مصرف داروها و … نیز میتواند بر ریزش مو تاثیر …

ارتباط بین کاهش وزن و ریزش مو ادامه مطلب