چرا تمرینات کراس فیت به نام خانمها نامگذاری شد؟ کراس فیت چیست؟ تمرینات کراس فیت در سال ۱۹۹۵ توسط گِرِگ گلاسمَن (Greg Glassman) آمریکایی ابداع شد. کراس فیت در واقع یک برنامه تمرینی قدرتی برای به حداکثر رساندن آمادگی جسمانی، سرعت و انعطاف پذیری ورزشکاران است. تمریناتی که از لحاظ قوای فیزیکی شما را قادر …

چرا تمرینات کراس فیت به نام خانمها نامگذاری شد؟ ادامۀ مطلب »