حرکت پرس پا با دستگاه Leg Press؛ اجرای صحیح حرکت و ۵ روش مختلف انجام آن شکی نیست که اسکوات بهترین حرکت ترکیبی برای تقویت و حجم دهی عضلات پایین …

اجرای صحیح حرکت پرس پا با دستگاه Leg Press و ۵ روش مختلف انجام آن ادامه مطلب