حرکات سرشانه با کش برای بانوان کش های بدنسازی ابزاری عالی برای تقویت سرشانه ها و اصلاح قوز پشت می باشند. میزان سختی کش را می توان کم و زیاد …

حرکات سرشانه با کش برای بانوان ادامه مطلب