غذاهای مضر در دوران پریودی کدامند؟ در دوران قاعدگی چه چیزهایی را نباید بخوریم؟ چه غذاهایی درد قاعدگی را زیاد میکند؟ در ادامه به معرفی غذاهای مضر که باعث بدتر …

غذاهای مضر در دوران پریودی کدامند؟ ادامه مطلب