گرم کردن بالاتنه قبل از بدنسازی برای بانوان قبل از شروع تمرینات بدنسازی، ممکن است چند حرکت چرخشی یا کششی روی شانه و بازوها انجام دهید و آنها را به …

گرم کردن بالاتنه قبل از بدنسازی ادامه مطلب