چرا تمرینات کراس فیت به نام خانمها نامگذاری شد؟ کراس فیت چیست؟ تمرینات کراس فیت در سال ۱۹۹۵ توسط گِرِگ گلاسمَن (Greg Glassman) آمریکایی ابداع شد. کراس فیت در واقع …

چرا تمرینات کراس فیت به نام خانمها نامگذاری شد؟ ادامه مطلب