آیا کمبود ویتامین B12 باعث چاقی میشود؟ ویتامین B12 که با نام کوبالامین نیز شناخته میشود، یک ویتامین محلول در آب است. این ویتامین تاثیر زیادی در عملکرد طبیعی مغز …

آیا کمبود ویتامین B12 باعث چاقی میشود؟ ادامه مطلب